Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Xã Quế Mỹ - Quế Sơn - Quảng Nam

Thứ tư, 19/06/2024, 06:41

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2022

Chủ nhật - 24/09/2023 21:39

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
          Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;
          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách Nhà nước ;
          Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng chính phủ về ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn gốc từ khoản đóng góp của nhân dân;
          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ tài chính về công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước về chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;
          Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND xã ngày 17 tháng 07 năm 2023 về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2022;
                                                  QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay công bố công khai số liệu quyết toán thu- chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã năm 2022 (chi tiết kèm theo biểu mẫu số 108,109; 110,112/CKTC-NSNN quyết toán thu- chi đã được HĐND xã phê chuẩn).

          Điều 2. Văn phòng thống kê xã, Ban tài chính xã, các ban ngành đoàn thể và Ban nhân dân thôn liên quan căn cứ Quyết định thi hành.


           Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin 1: qd.signed.pdf

Tập tin 2: cong-khai-thu-ns-2022.signed.pdf

Tập tin 3: cong-khai-du-toan-chi-ns-2022.signed.pdf

Tập tin 4: bieu-so-112ke-hoach-thu-chi-cac-hoat-dong-tai-chinh-khac-tt-so-3432016tt-btc.signed.pdf

Tập tin 5: bieu-so-108-..can-doi-quyet-toan-ngan-sach-xa-tt-3432016tt-btc.signed.pdf

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây